Euroloto Albania - Mbi 45 milionë euro jackpot çdo javë.

U.S. Mega Millions

145 million USD Luaj
Llotaritë evropiane

79 million euros Luaj

79 million euros Luaj

79 million euros Luaj

69 milion GBP Luaj

64.7 million euros Luaj

62.7 million euros Luaj

37 million euros Luaj

7 million euros Luaj

1920 milion Ft Luaj

5.5 million euros Luaj

5 million euros Luaj

5 million euros Luaj

4.5 million euros Luaj

2.9 million euros Luaj

1.9 milion GBP Luaj

0.5 milion GBP Luaj

0.4 million euros Luaj

Luaj

Luaj

Luaj

Lotaritë amerikane

145 million USD Luaj

92 million USD Luaj

50 million USD Luaj

24 million USD Luaj

8 million USD Luaj

7 million USD Luaj

4.4 million USD Luaj

2.2 million USD Luaj

0.6 million USD Luaj

0.124 million USD Luaj

llotaritë e tjera

39000 milion COP Luaj

15 million AUD Luaj

12 million CAD Luaj

6.2 milion CHF Luaj

8 milion NZD Luaj

6 million AUD Luaj

4 million AUD Luaj

6 million BRL Luaj

2 million CAD Luaj

19 milion R Luaj

11 milion R Luaj

1 million AUD Luaj

1 million AUD Luaj

37.9 milion руб Luaj

2 million BRL Luaj

2 milion zł Luaj

13 milion ₴ Luaj

5.85 milion ₴ Luaj

0.6 million BRL Luaj

Luaj