Euroloto Albania

Mbi 45 milionë euro jackpot çdo javë.

Spanje EuroMillions

139 million euros Luaj
Llotaritë evropiane

139 million euros Luaj

37.2 million euros Luaj

35.2 million euros Luaj

23 million euros Luaj

15.5 million euros Luaj

10.7 million euros Luaj

10 million euros Luaj

6.8 milion GBP Luaj

5 million euros Luaj

5 million euros Luaj

2.5 million euros Luaj

2.1 million euros Luaj

454 milion Ft Luaj

375 milion Ft Luaj

1.2 million euros Luaj

1 million euros Luaj

500000.00 Luaj

Lotaritë amerikane

94 million USD Luaj

40 million USD Luaj

15 million USD Luaj

8 million USD Luaj

7.4 million USD Luaj

Luaj

Luaj

Luaj

llotaritë e tjera

50 million AUD Luaj

12 million CAD Luaj

121 milion Luaj

13.4 million BRL Luaj

5 million AUD Luaj

5 milion NZD Luaj

12 milion zł Luaj

4 million AUD Luaj

6500 milion COP Luaj

2 million CAD Luaj

1.5 milion CHF Luaj

3.93 milion lei Luaj

1 million AUD Luaj

1 million AUD Luaj

2.5 million BRL Luaj

15.4 milion ₴ Luaj

5 milion Luaj

7.2 milion ₴ Luaj

3 milion R Luaj

2.5 milion R Luaj

Luaj

Luaj