Euroloto Albania

Mbi 45 milionë euro jackpot çdo javë.

U.S. Powerball

134 million USD Luaj
Llotaritë evropiane

63.5 million euros Luaj

61.5 million euros Luaj

60 million euros Luaj

47 million euros Luaj

17.1 million euros Luaj

10 million euros Luaj

9 million euros Luaj

5.5 million euros Luaj

5 million euros Luaj

1.9 milion GBP Luaj

1.7 million euros Luaj

300 milion Ft Luaj

500000.00 Luaj

400000.00 Luaj

100 milion Ft Luaj

Lotaritë amerikane

134 million USD Luaj

106 million USD Luaj

33 million USD Luaj

7 million USD Luaj

5.3 million USD Luaj

3.6 million USD Luaj

3.2 million USD Luaj

145000.00 Luaj

llotaritë e tjera

39 milion NZD Luaj

50 million BRL Luaj

16 million CAD Luaj

9.8 milion CHF Luaj

10 million AUD Luaj

15500 milion COP Luaj

5 million AUD Luaj

4 million AUD Luaj

6 milion zł Luaj

5.2 million BRL Luaj

30.1 milion Luaj

2 million CAD Luaj

5.44 milion lei Luaj

19 milion Luaj

2.7 million BRL Luaj

1 million AUD Luaj

1 million AUD Luaj

17.2 milion ₴ Luaj

8.6 milion R Luaj

9.5 milion ₴ Luaj

Luaj